Tâm Lý Giao Dịch

Giao dịch Forex là đánh bạc?

Đây là một chủ đề đã được bàn luận rất nhiều, có rất nhiều ý kiến trái chiều và hầu như không có một quy chuẩn rõ ràng nào cho vấn đề này cả, vậy tại sao có nhiều người xem giao dịch Forex là đánh bạc? Bởi vì không có quy chuẩn rõ ràng…