PHẦN 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT – NÂNG CAO

LEVEL 1: NHỮNG MÔ HÌNH GIÁ QUAN TRỌNG

Bài 4: Mô hình Cái Nêm (Wedge)

1. Mô hình Cái Nêm là gì? Mô hình Cái Nêm (tiếng Anh là Wedge) là báo hiệu một sự tạm dừng xu hướng hiện tại. Giá…

LEVEL 2: MÔ HÌNH GIÁ HARMONIC

Bài 3: Mô hình Gartley

Có một nhà giao dịch cực kỳ thông minh tên là Harold McKinley Gartley. Ông đã có một dịch vụ tư vấn thị trường…

Bài 2: Mô hình AB=CD

1. Mô hình AB=CD là gì? Mô hình AB=CD là một phần của nhóm mô hình Harmonic nổi tiếng. Mô hình AB=CD được coi…

LEVEL 3: FIBONACCI

Bài 1: Fibonacci là gì?

1. Fibonacci là ai? Fibonacci tên đầy đủ là Leonardo Pisano Bogollo (khoảng 1170 – khoảng 1250), là một nhà toán…

LEVEL 4: SÓNG ELLIOTT

Bài 1: Sóng Elliott là gì?

1. Lịch sử ra đời lý thuyết sóng Elliott Lý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên của Ralph Nelson Elliott…

LEVEL 5: PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN TRONG GIAO DỊCH FOREX