Lợi ích của việc sử dụng biểu đồ trong giao dịch tài chính

Trong quyển sách Getting Started in Technical Analysis của tác giả Jack Schwager có nêu một số lợi ích của việc sử dụng mô hình biểu đồ để giao dịch tài chính như sau:

  • Biểu đồ cung cấp ngắn gọn lịch sử giá thị trường. Lịch sử giá chính là công cụ cần thiết để cung cấp thông tin cho bất kỳ nhà giao dịch (trader) hay nhà đầu tư (investor) nào.
  • Biểu đồ cung cấp cho nhà giao dịch (trader) và nhà đầu tư (investor) cảm giác tốt nhất về dao động giá thị trường – một yếu tố rất quan trọng để đánh giá rủi ro.
  • Biểu đồ có thể là công cụ rất hiệu quả cho các nhà phân tích cơ bản. Biểu đồ giá dài hạn cho phép các nhà phân tích cơ bản nhanh chóng cô lập các giai đoạn có những biến động giá đáng chú ý.
  • Bằng cách tìm hiểu những vấn đề cơ bản hoặc sự kiện đặc biệt liên quan đến giai đoạn đó, nhà phân tích cơ bản có thể xác định được các nhân tố chính yếu tác động lên thị trường vào lúc này.Thông tin đó có thể được sử dụng về sau để xây dựng các mô hình thói quen của giá.
  • Biểu đồ có thể được xem là một công cụ để xác định thời điểm (timing tool), ngay cả khi nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các thông tin khác (ví dụ như phân tích cơ bản)
  • Biểu đồ có thẻ được dùng như là công cụ quản lý vốn bằng cách giúp xác định các điểm dừng lệnh quan trọng và thực tế.
  • Biểu đồ phản ánh thói quen của thị trường một cách chủ quan thông qua những mô hình lặp lại. Với kinh nghiệm nhất định, một nhà giao dịch có thể khám phá ra khả năng sử dụng biểu đồ một cách hiệu quả như là một công cụ để phỏng đoán biến động thị trường.
  • Sự am hiểu về biểu đồ là yếu tố tiền đề để xây dựng một hệ thống giao dịch có lợi nhuận dựa trên phân tích kỹ thuật.
  • Những người hoài nghi hãy lưu ý: trong một số trường hợp riêng biệt, cách thức giao dịch ngược lại với những mô hình biểu đồ bình thường có thể mang lại những cơ hội giao dịch có lợi nhuận (tác giả muốn nói đến việc giao dịch các mô hình phá vỡ sai – false break – khỏi mô hình biểu đồ)

Anh em lưu ý rằng trích đoạn trên được đưa vào giảng dạy trong chương trình đào tạo CMT dành cho trader chuyên nghiệp nhé.

Như vậy có thể thấy rằng dù anh em có giao dịch theo một phương pháp khác (phân tích cơ bản chẳng hạn) thì biểu đồ và các mô hình biểu đồ đều có thể giúp ích cho chúng ta. Bên cạnh đó, việc sử dụng phân tích biểu đồ đơn thuần mà không cần phương pháp khác vẫn có thể đem lại lợi nhuận cho một trader trong dài hạn.

Anh em có thể đọc thêm về mô hình biểu đồ trong sách Mô Hình Biểu Đồ của FinFin nhé.

Happy trading !!!

Bạn cũng có thể thích