Quan trọng: Các số liệu công bố về kỳ vọng của FED 


Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã công bố các nghị quyết về lãi suất theo lịch trình. Họ thông báo duy trì lãi suất chuẩn quỹ liên bang không đổi ở mức 0%-0,25%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Quyết định này đã được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu là 8:2 (với các quan chức Kaplan và Kashkari đã phản đối). Trong số 17 thành viên ủy ban, 13 người tin rằng lãi suất sẽ không thay đổi cho đến năm 2023.

Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến khi lạm phát ở mức 2%; cho phép lạm phát nhẹ vượt quá giới hạn và duy trì cho đến khi tối đa hóa tỷ lệ việc làm. FED nhắc lại rằng virus Covid-19 đang gây ra rủi ro đáng kể, họ sẽ tiếp tục mua nợ với tốc độ hiện tại, tìm cách đạt được mục tiêu toàn dụng và lạm phát ở 2%.

Về kỳ vọng tăng trưởng GDP, Cục Dự trữ Liên bang dự đoán rằng dự báo trung bình vào cuối năm 2020 là -3,7%, dự báo tháng 6 là -6,5%; dự báo vào cuối năm 2021 là 4% và dự báo tháng 6 là 5%.

Về kỳ vọng lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang cho rằng tỷ lệ quỹ liên bang vào cuối năm 2020 dự kiến sẽ là 0,1% và vào tháng 6 sẽ là 0,1%. Mức lãi suất quỹ liên bang dự kiến trung bình sẽ là 0,1% vào cuối năm 2021 và 0,1% vào tháng 6; tỷ lệ quỹ liên bang vào cuối năm 2022 sẽ là 0,1%. Giá trị kỳ vọng trung bình là 0,1% và dự báo tháng 6 là 0,1%; tỷ lệ quỹ liên bang dự kiến trung bình vào cuối năm 2023 là 0,1%; tỷ lệ quỹ liên bang dài hạn dự kiến trung bình là 2,5%.

Về tỷ lệ thất nghiệp, Cục Dự trữ Liên bang dự đoán rằng tỷ lệ thất nghiệp dự kiến trung bình vào cuối năm 2020 là 7,6% và vào tháng 6 là 9,3%; tỷ lệ thất nghiệp dự kiến trung bình vào cuối năm 2021 là 5,5% và vào tháng 6 là 6,5%.

Về lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang dự đoán kỳ vọng lạm phát PCE trung bình vào cuối năm 2020 sẽ là 1,2% và kỳ vọng tháng 6 sẽ là 0,8%; kỳ vọng vào cuối năm 2021 là 1,7% và kỳ vọng tháng 6 là 1,6%; kỳ vọng vào cuối năm 2020 sẽ là trung vị, ở 1,5%, dự kiến tháng 6 là 1,0%; giá trị trung bình của kỳ vọng lạm phát PCE cốt lõi vào cuối năm 2021 là 1,7%, dự kiến tháng 6 là 1,5%.

Sau khi dữ liệu được công bố, sự biến động ngắn hạn trên thị trường tài chính đã tăng lên. Hợp đồng tương lai vàng sôi động nhất của COMEX có khối lượng giao dịch là 4.222 lô trong vòng hai phút với tổng giá trị giao dịch vượt quá 829 triệu USD.

Bạn cũng có thể thích